Forum Dalam Talian

USD/GBP Ask

  • Terakhir0.7992
  • Tinggi0.7996
  • Rendah0.7987
  • Fluktuasi Maks-
  • Perubahan turun Maksimum%-
  • Buka0.798
  • Masa06:21:04
  • Semalam0.7989
  • Ubah %0.04%
  • Ubah0.0003

Carta Candlestick Harian USD/GBP Ask

Carta Candlestick Harian USD/GBP Ask

Carta Hari ini

Carta Hari ini

Perubahan Terperinci Harian

Masa
0.7993 Rial6:25:04
0.7992 Rial6:21:04
0.7991 Rial6:17:03
0.7992 Rial6:06:04
0.7994 Rial5:57:05
0.7996 Rial5:51:04
0.7994 Rial5:45:05
0.7992 Rial5:41:04
0.7991 Rial5:37:04
0.7992 Rial5:31:04
0.799 Rial5:29:04
0.7988 Rial5:25:05
0.799 Rial5:09:05
0.7989 Rial5:01:04
0.799 Rial4:57:05
0.7992 Rial4:53:03
0.799 Rial4:49:03
0.7993 Rial4:41:03
0.7994 Rial4:37:04
0.7992 Rial4:33:04
0.799 Rial4:31:04
0.7989 Rial4:21:05
0.7988 Rial3:41:04
0.7989 Rial3:37:04
0.7988 Rial3:33:04
0.7989 Rial3:31:03
0.7988 Rial3:25:05
0.7989 Rial3:21:05
0.7988 Rial2:53:04
0.7989 Rial2:51:04
0.7988 Rial2:49:03
0.7987 Rial2:45:06
0.799 Rial2:41:03
0.7989 Rial2:37:04
0.7991 Rial2:33:04
0.799 Rial1:51:04
0.7991 Rial1:49:03
0.7992 Rial1:45:06
0.799 Rial1:41:03
0.7992 Rial1:33:05
0.799 Rial1:05:04
0.7989 Rial0:53:04
0.799 Rial0:45:06
0.7991 Rial0:41:04
0.799 Rial0:37:04
0.7989 Rial0:17:04
0.799 Rial0:13:04
0.7989 Rial0:05:05
0.799 Rial0:03:05
0.7989 Rial23:57:18
0.799 Rial23:53:16
0.7989 Rial23:49:17
0.7991 Rial23:45:22
0.7992 Rial23:41:17
0.799 Rial23:37:17
0.7989 Rial23:33:20
0.799 Rial23:25:18
0.7988 Rial23:20:21
0.799 Rial23:13:17
0.7992 Rial23:09:18
0.7991 Rial23:05:17
0.799 Rial23:01:23
0.7991 Rial23:00:34
0.7992 Rial22:53:18
0.799 Rial22:45:22
0.7992 Rial22:41:20
0.799 Rial22:37:17
0.7991 Rial22:33:22
0.799 Rial22:29:18
0.7992 Rial22:20:23
0.7993 Rial22:10:20
0.7992 Rial22:09:21
0.7991 Rial22:05:20
0.7992 Rial22:00:33
0.7993 Rial21:57:21
0.799 Rial21:50:22
0.7992 Rial21:49:17
0.7991 Rial21:45:22
0.7994 Rial21:40:21
0.7992 Rial21:30:25
0.7991 Rial21:29:18
0.799 Rial21:25:20
0.7987 Rial21:21:21
0.7988 Rial21:13:18
0.7987 Rial21:10:22
0.7985 Rial21:09:20
0.7986 Rial21:01:24
0.7985 Rial21:00:34
0.7987 Rial20:53:19
0.7986 Rial20:49:18
0.7987 Rial20:41:19
0.7986 Rial20:40:21
0.7988 Rial20:37:18
0.7989 Rial20:33:20
0.7987 Rial20:29:18
0.7988 Rial20:17:19
0.7989 Rial20:13:18
0.799 Rial20:07:16
0.7988 Rial20:05:21
0.7991 Rial20:01:23
0.799 Rial19:57:21
0.7989 Rial19:45:22
0.7992 Rial19:37:18
0.7994 Rial19:33:22
0.799 Rial19:29:19
0.7985 Rial19:25:20
0.7984 Rial19:21:22
0.7983 Rial19:17:18
0.7981 Rial19:13:18
0.798 Rial19:05:20
0.7979 Rial19:01:23
0.798 Rial18:41:19
0.7983 Rial18:37:18
0.7981 Rial18:33:22
0.798 Rial18:29:18
0.7979 Rial18:26:18
0.7978 Rial18:25:18
0.798 Rial18:21:20
0.7981 Rial18:17:18
0.7979 Rial18:13:17
0.798 Rial18:10:22
0.7979 Rial18:09:18
0.7976 Rial18:05:20
0.7979 Rial18:01:21
0.7982 Rial18:00:34
0.7981 Rial17:57:20
0.7983 Rial17:41:19
0.7981 Rial17:33:24
0.7985 Rial17:31:19
0.7982 Rial17:30:31
0.798 Rial17:29:16
0.7981 Rial17:25:17
0.7985 Rial17:21:21
0.7983 Rial17:17:17
0.7982 Rial17:13:17
0.798 Rial17:10:22
0.7981 Rial17:05:19
0.7975 Rial17:03:24
0.798 Rial17:01:26
langs.notice: langs.profile_notice_1
Komen