TGJU Pasaran Tempatan & Global
Forum Dalam Talian

AEX

  • Terakhir563.95
  • Tinggi567.95
  • Rendah560.59
  • Fluktuasi Maks-
  • Perubahan turun Maksimum%-
  • Buka-
  • Masa20:09:19
  • Semalam563.95
  • Ubah %0%
  • Ubah0

Hari ini, Tiada Kadar Dihantar Untuk Indeks

Carta Harian

Hari ini, Tiada Kadar Dihantar Untuk Indeks

Perubahan Terperinci Harian

Masa
Hari ini, Tiada Kadar Dihantar Untuk Indeks
langs.notice: langs.profile_notice_1
Komen