TGJU Pasaran Tempatan & Global
Forum Dalam Talian

Gold

  • Terakhir1,901.15
  • Tinggi1,902.59
  • Rendah1,900.70
  • Fluktuasi Maks-
  • Perubahan turun Maksimum%-
  • Buka-
  • Masa25 July
  • Semalam1,901.15
  • Ubah %0%
  • Ubah0

Hari ini, Tiada Kadar Dihantar Untuk Indeks

Carta Semalam

Carta Semalam

Perubahan Terperinci Harian

Masa
Hari ini, Tiada Kadar Dihantar Untuk Indeks
langs.notice: langs.profile_notice_1
Komen